Tanssilajit

2019 kevät (Prinsessat11)_v1

Lastentanssi on elämyksellistä, leikinomaista ja luovaa tanssia. Lastentanssitunnilla opitaan tanssitaiteen peruselementtejä, kehonhallintaa ja tanssi-ilmaisua. Lastentanssitunnin baletinopetuksessa ensisijainen tavoite on elämyksellisyys. Lastentanssin opetus perustuu tanssin varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan. Lastentanssi on tarkoitettu 4–6-vuotiaille.

Alkeisbaletissa opiskellaan baletin alkeita, harjoitellaan pieniä tansseja sekä tehdään elämyksellisiä luovan tanssin harjoitteita. Baletin alkeiden lisäksi alkeisbaletissa opitaan monipuolisesti tanssitaiteen peruselementtejä, kehonhallintaa ja tanssi-ilmaisua. Alkeisbaletti on tarkoitettu 7-vuotiaille.

Baletti on perinteikäs tanssilaji, jolle on ominaista ilmava ja hallittu liikkuminen, jalkojen nostot ja ojennukset, piruetit, hypyt ja pehmeät käsien liikkeet. Tanssilinjalla on viisi balettiryhmää, kullekin ikä- ja taitotasolle omansa.

  • 8-vuotiaat baletti 1
  • 9–10-vuotiaat baletti 2
  • 10–11-vuotiaat baletti 3
  • 12–13-vuotiaat baletti 4
  • 14–16-vuotiaat baletti 5

Nykytanssi on taidetanssimuoto, jolle on ominaista monipuolinen ja kokonaisvaltainen liikkuminen, painovoiman käyttö, ilmaisevuus ja voimankäytön vaihtelu. Tanssilinjan nykytanssitunti sisältää myös jazztanssia, improvisaatiota sekä elementtejä katutanssilajeista. Tanssilinjalla on kolme nykytanssiryhmää.

  • Nykytanssi 1: alkeet 10–11-vuotiaille
  • Nykytanssi 2: keskitaso 12–13-vuotiaille
  • Nykytanssi 3: edistyneet 14–16-vuotiaille